Spackel 210

kr414.00

Beskrivning
Spackel 210 är ett lösningsmedelsfritt tvåkomponent
epoxispackel.
Spackel 210 A och Härdare 210 B är båda
tixotropa.
Användningsområden
Spackel 210 kan användas både som spackel och
som fyllande lim. Spacklingar på upp till 20 mm kan
göras på vertikal yta utan risk för rinning.
Spackel 210 fäster mot de flesta ytor, undantaget
vissa mjukplaster. Vid limning mot trä, polyester och
betong har det i samtliga fall blivit brott i dessa vid
dragförsök.
Spackel 210 är mycket lättspacklat och används
för reparationer inom både industri‐ och
hobbyverksamhet.
Spackel 210 är vid 20°C slipbar efter 4 timmar vid
en skikttjocklek på 2 mm och på 3 timmar vid en
skikttjocklek på 10 mm.

Förarbeten
Ytor som skall spacklas skall vara väl rengjorda från
olja, fett, cementhud, paraffin och släppmedel etc.
Utförande
Spackel 210 bör inte skrapspacklas vid låg
temperatur och hög luftfuktighet på grund av risken
för genomkarbonatisering.
Spackel 210 skall inte behandlas vidare utan att
först spackelytan slipas.
Kemikaliebeständighet
För komplett lista, kontakta Nils Malmgren AB eller
besök vår hemsida, www.nilsmalmgren.se
Bedömning enligt:
‐ Rekommenderas inte
+ Fungerar kortvarigt
++ Inga problem
Bensin ……………………………………… ++
Etanol, 50 % …………………………….. ++
Motorolja …………………………………. ++
Natriumhydroxid, 10 % ……………… ++
Saltsyra, 10 % …………………………… +
Vatten ……………………………………… ++

Tekniska data
Bas Spackel 210 A
Härdare Härdare 210 B
Blandningsförhållande
Bas – Härdare 100 – 70 viktdelar
Densitet: 1150 kg/m3
Viskositet: Tixotrop
Potlife 100g 20°C: 7 min
Tryckhållfasthet 24h: 40 MPa
Tryckhållfasthet 1v: 54 MPa
Draghållfasthet: 14 MPa
Vattenabsorption 20°C: 1 %
Vattenabsorption 3h 100°C: 0,5 %
TG: 38°C
Kulör: Ljusgul
Satsstorlek: 0,850 kg
Verktyg rengörs i aceton.
Draghållfasthet mätt enligt ISO 527
Tryckhållfasthet mätt enligt ISO R604
Vattenabsorption mätt enligt ISO 62
TG mätt med DSC 20K/min
Allmänt
Denna produkts tekniska data är framtagna efter
erfarenheter i fält och på laboratorium.
Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Produktdatablad laddas ner som PDF

 

Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning

spackel

NM Spackel 210

Ytterligare information

Vikt 0.850 kg
TopBack to Top