Spackel 205 2,3 Kg

kr665.00

Lättspacklat epoxispackel
2,3 kg

Beskrivning

Bas 2,0 kg
Härdare 0,3 kg
Totalt 2,3 kg

Blandningsförhållande 100-15

NM Spackel 205 har inga tendenser att rinna eller ”säcka” varför tjocka lagningar och spacklingar kan göras, t.o.m. i tak. Vidhäftningen är mycket hög till de flesta material undantaget mjukplaster. NM Spackel 205 är mycket lättspacklat.
Ytor som skall spacklas, skall vara väl rengjorda från olja, fett, cementhud, paraffin och släppmedel etc.
NM Spackel 205 bör ej skrapspacklas vid låg temperatur och hög luftfuktighet på grund av risken för genomkarbonatisering. NM Spackel 205 skall ej vidare behandlas utan föregående slipning.

Produktdatablad laddas ner som PDF

TopBack to Top