epoxi.online Bricka med kapsyler

Bricka med kapsyler

Ett enkel knep för att sätt sin egen prägel på ett nyttoföremål
Till denna bricka använde jag gjutepoxi med snabb härdare
Jag började med att slip brickan
Sedan grundmålade jag den svart
Jag målade fler lager då första inte blev så täckande
Kapsylerna satte jag fast med smältlim
sedan gick i två steg med epoxin för att inte kapsylerna skulle lossa
Jag väntade 8 timma innan jag fyllde på med mer epoxi upp över dess